CulturArts convoca les seues ajudes a la producció discogràfica

21-6-2017 18:32h


Les subvencions estan dirigides a discogràfiques o professionals del sectorCulturArts ha convocat una nova edició de les seues ajudes anuals destinades a la producció i edició discogràfica, que tenen, entre els seus objectius principals el d’impulsar i afavorir l’edició i producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians.


Les ajudes això sí, estan destinades només als projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’Activitats de Producció i/o Edició Discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretades per músics valencians. Esta fet, per tant, deixa fora de le ajudes tota la producción “autoeditada”,


D’altra banda, l’import màxim individual no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat. El termini de sol·licitud finalitza el dia 26 de juny del 2017 i les peticions han d’incloure:


-Projecte musical a registrar, amb contingut musical, intèrprets i pressupost desglossat de despeses.


-Memòria d’activitats de producció/edició discogràfica.


-Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes per a aquest mateix projecte musical.


-Declaració d’ajudes de minimís rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors.


-Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització de l’empresa o societat editora respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita l’ajuda.


-Catàleg de l’empresa o societat editora.


-Prova de gravació en format digital.


-En cas de persones jurídiques, fotocòpia confrontada del document que acredite la representació.


Compartir en Twitter

Administración:

C/ 525 núm.9 - 46182 Paterna - Valencia
96 132 33 75 - De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h
606 016 371
Redacción y noticias:
noticias@lasbandasdemusica.com
Administración:
administracion@lasbandasdemusica.com
Publicidad y relaciones institucionales:
promocion@lasbandasdemusica.com

Suscripción:

© La Traca Publicacions Valencianas, s.l.   |   Aviso Legal   |   Politica de Privacidad   |   Contacto   |   Publicidad y Promoción