Unió Instructiva Musical “La Esmeralda”


Amb més de 170 anys d’història, “La Esmeralda” ha anat configurant-se com un dels signes d’identitat més importants d’Almassora. Ha estat dirigida i formada per grans músics, que han aportat el segell de qualitat i d’experiència. Per este fet “La Esmeralda” s’ha convertit en una banda de gran prestigi i professionalitat.  


Noticias relacionadas
Mas fotos

Cal situar la fundació de la banda de música d’Almassora abans de l’any 1836.

Allà per 1877 sorgiren dues formacions rivals, que coexistiren al poble: eren conegudes amb els noms de “La Xaranga” i “La Barrusca”. I també consta, segons distintes fonts d’informació, que de la fusió d’aquells dos grups escindits, va nàixer l’anomenada “Banda Nueva” o “La Esmeralda”, l’any 1882.

Des dels inicis del segle XX, s’encarregà de la direcció Frederic Agut i Manrique, sota el mestratge del qual va conseguir elevadíssimes quotes de prestigi: la banda va ser guardonada en certàmens celebrats a Borriana, Castelló i València.

Va ser successivament dirigida per Josep Martí i Gómez, Joaquim Beser i Solsona i Amadeu Antonio i Pallarés, amb qui va guanyar el 1r Premi en un certamen a Castelló, i representà a la província a Madrid, en un festival de l’obra citada. Posteriorment, ocuparen el pòdium els directors Miquel Arnau i Abad, Lluís Llorens i Albiol, Josep Bort i Ramón, Eduard Vila i Pont, Enric Agut i Català, Joaquim Mechó i Nebot i Salvador Llorens i Rambla.

La Unió Instructiva Musical  “La Esmeralda” està dedicada a la pràctica, a la divulgació i a la promoció de la música, per mitjà de l’ensenyament. En l’actualitat, la UIM està presidida per Enrique Moliner Miralles.

Dins d’esta societat existixen dues formacions: La banda simfònica i la banda juvenil. La simfònica està dirigida per Víctor Alapont des de juliol de 2005 i, actualment, està integrada per 58 membres.

Respecte als últims anys, cal fer esment específic a l’actuació a l’Auditori i al Palau de Congressos de Peníscola, la participació en el XIV Festival de Bandes de Música de Son Servera (Mallorca) i la realització de dos concerts a Biancavilla (Itàlia) amb motiu de l’agermanament d’esta localitat amb Almassora.

Fent menció als últims premis conseguits, cal destacar: 1r Premi amb Menció d’Honor en el XXX Certamen Provincial de Castelló a l’Auditori Palau de Congressos de Castelló,  1r Premi en el XXIX Certamen Regional de Bandes celebrat a Xest, el passat any 2009. Així mateix, la banda va participar en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, i va guanyar el 2n Premi de la 3ra Secció.

Per altra banda, La banda juvenil va estar fundada a principis dels anys 90. En l’actualitat, amb uns 30 educands, funciona sota la direcció de Lidón Valer Cabaleiro.

Queda prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació, per qualsevol mitjà o procediment, sense comptar amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la casa editorial. Tota forma d'utilització no autoritzada serà perseguida amb l'establit en la llei. Drets Reservats. ©Editorial Gules SL

Municipio: Almassora (Castellon)
Teléfono: 638 171 075
Fax:
e-mail: esmeraldauim@gmail.com
Web: www.uimlaesmeralda.com
Presidente: Enrique Moliner Miralles
Director: Víctor Alapont Estors
Año de fundación: 1836
Nº de componentes: 74
Nº de alumnos en la escuela: 198

La junta directiva 2013
Presidente: Enrique Moliner
Vicepresidentes:
Secretario:
Vocales: Antonio Arrufat; Berta Barberá; Jorge Juan García; Alexandra López; Francisco Vedri; Antonia Navajas; Paula Temprano
Director: Víctor Alapont Estors
Director Banda Juvenil: Lidón Valer Cabaleiro
Director de la escuela: Verónica Ruiz Claramonte

Administración:

Apartado de Correos 22 - 46182 - Valencia
96 132 35 85 - De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h
606 016 371
Redacción y noticias:
info@lasbandasdemusica.com
Administración:
editorial@lasbandasdemusica.com
Publicidad y relaciones institucionales:
promocion@lasbandasdemusica.com

Suscripción:

© Editorial Gules   |   Aviso Legal   |   Politica de Privacidad   |   Contacto   |   Publicidad y Promoción